Стратегія розвитку

Затверджено
рішенням загальних зборів
ГО ««Родини Героїв Небесної Сотні»»
«08» жовтня 2017  року

 

СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«РОДИНИ ГЕРОЇВ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ»

на 2017-2020 роки

 

 1. Преамбула

ГО «Родина Героїв «Небесної Сотні»» (далі – Організація) заснована у 2014 році, зареєстрована 25 липня 2014 року. На даний момент Організація об’єднує родини мирних громадян, які загинули внаслідок насильницьких дій під час масових протестів проти свавілля влади у місті Києві та інших містах України у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. (або смерть яких пов’язана з цими подіями), відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ», для захисту законних, соціальних, соціально-побутових, культурних, освітніх, наукових та інших спільних інтересів членів Організації.

Бачення Організації щодо бажаного стану родин мирних громадян як головного об’єкту, на який спрямована діяльність Організації: «Відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності».

Місія Організації: сприяти збереженню пам’яті про загиблих під час Революції Гідності і відстоювати інтереси членів родин Героїв «Небесної Сотні». .

Цільові групи Організації:

 • Члени родин Героїв Небесної Сотні;
 • Активні молоді люди (школярі, студенти та ін.);
 • Регіональні ініціативні групи;
 • Неурядові організації;
 • Органи місцевої влади та місцевого самоврядування;
 • Органи виконавчої влади.

 

Організація реалізує вказану місію, діючи у таких напрямках:

 1. Надання всебічної допомоги слідчим органам при розслідуванні фактів загибелі мирних громадян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ», ініціювання та підтримка суспільних рухів та ініціатив, спрямованих на встановлення передумов та причин, які призвели до масових порушень прав людини в Україні (вбивств, поранень, катувань, викрадень та ін.) мирних громадян у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. та визначення шляхів запобігання повторення такого.2.
 2. Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв «Небесної Сотні». Увіковічення пам’яті Героїв «Небесної Сотні»
 3. Розробка та впровадження програм допомоги сім’ям загиблих та постраждалих у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р.
 4. Взаємодія з міжнародними установами та організаціями для виконання та підтримки завдань Організації.
 5. Інша діяльність, пов’язана з захистом прав членів Організації та прав людини в Україні.
 6. Розробка та впровадження програми по організації відпочинку , оздоровлення та психологічної реабілітації дітей та молоді родин Героїв Небесної Сотні, на території України та закордоном.
 7. Національно-патріотичне виховання молоді.
 8. Інституційний розвиток Організації.

Види діяльності:

– консультативно-дорадча;

– освітня:

– законотворча;

– інформаційна;

– адвокаційна;

– психологічна;

– соціальна:

– реабілітаційна

– підвищення інституційної спроможності організації;

– налагодження співпраці з міжнародними  та українськими громадськими організаціями.

 

Напрямки діяльності Види діяльності Цільова група (клієнти, бенефіціари, стейкхолдери)
1. Надання допомоги слідчим органам при розслідування фактів загибелі мирних громадян під час масових протестів проти свавілля влади у місті Києві та інших містах України у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. (або смерть яких пов’язана пов’язана з цими подіями), відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ», ініціювання та підтримка суспільних рухів та ініціатив, спрямованих на встановлення передумов та причин, які призвели до масових порушень прав людини в Україні (вбивств, поранень, катувань, викрадень та ін.) мирних громадян у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. та визначення шляхів запобігання повторення такого. –  адвокаційна

–  законотворча

–  консультативно-дорадча

–  інформаційна

Стейкхолдери

–        Постраждалі / родини

–        Адвокатська дорадча група

–        Генеральна  Прокуратура

–        МВС і Національна поліція

–        Служба безпеки України

–        Суди

–        Журналісти-розслідувачі

–        Експерти

–        Пошукові групи

–        Донори

–        Діаспора (світова спільнота)

–        Уповноважений з дотримання прав людини

 

Бенефеціари

–        Громадяни

–        Родини загиблих

–        Постраждалі

–        Журналісти

–        Пошукові групи

 

2.Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв «Небесної Сотні». Увіковічення пам’яті Героїв «Небесної Сотні»

 

–  адвокаційна

–  законотворча

–  консультативно-дорадча

–  інформаційна

Окремі спонсори

Громадські організації

Родини Героїв

Міністерство культури

Музеї

Виставкові центри

 

3.Розробка та впровадження програм допомоги сім’ям загиблих та постраждалим у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. – адвокаційна;

– психологічна;

– соціальна:

– реабілітаційна

 

Служби психологічної допомоги

Представники релігійних громад

Родини загиблих

Постраждалі

Міністерство соціальної політики

Облдержадміністрації (ОДА)

Районні державні адміністрації (РДА)

Органи місцевого самоврядування (ОМС)

Донори

Спонсори

Верховна Рада України

Президент України

 

4.Взаємодія з міжнародними установами та організаціями для виконання та підтримки завдань Організації. –  адвокаційна

–  законотворча

–  консультативно-дорадча

інформаційна

–  підвищення рівня інституційної спроможності

 

Громадські організації

Міжнародні донори

Члени правління ГО

Члени Організації

5.Інша діяльність, пов’язана з захистом прав членів Організації та прав людини в Україні. –  адвокаційна

–  законотворча

–  консультативно-дорадча

– інформаційна

 

Громадські організації

Адвокатські групи

Правозахисні групи

 

 

6.Розробка та впровадження програми по організації відпочинку , оздоровлення та психологічної реабілітації дітей та молоді родин Героїв Небесної Сотні, на території України та закордоном. – адвокаційна;

– психологічна;

– соціальна:

– реабілітаційна

 

Члени Родин ГНС

Психологічні служби

Міністерство охорони здоров’я

 

7.Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – освітня;

– інформаційна;

-консультативно-дорадча

 

Школярі, студенти, активна молодь

Партнерами Організації є:

 • Громадські організації, діяльність яких спрямована на правозахист громадян та розширення участі громадськості в управлінні;
 • Адвокатські та юридичні організації;
 • Міжнародні організації, в тому числі донорські, діяльність яких спрямована на демократизацію влади і розвиток громадянського суспільства.
 • Громадські діячі та науковці, діяльність яких спрямована на досягнення статутних цілей Організації.

Принципи діяльності Організації:

 • Неприбутковий характер діяльності
 • Недискримінація по будь-яких ознаках
 • Співпраця з усіма зацікавленими суб’єктами

 

Цінності, яких додержується Організація у процесі своєї діяльності:

 Повага до прав людини Само- та взаємодопомога
Доброчесність  Незалежність
Демократичність  Прозорість
Рівноправ’я Відповідальність
Добровільність Підзвітність

 

SWOT-аналіз діяльності Організації:

Внутрішнє середовище Сильні сторони роботи Організації: Слабкі сторони роботи Організації:
– унікальність – в Україні немає більше профільних організацій, які цілеспрямовано займаються проблемами загиблих і постраждалих на Майдані

– наявність ініціативних груп в регіонах України;

– наявність усталених контактів зі ЗМІ, органами влади, іншими зацікавленими сторонами;

– моральний авторитет Організації;

– високий рівень довіри суспільства;

– багаточисельність представництва;

– дієвий керівний орган управління Організацією;

– позитивне сприйняття діяльності Організації з боку органів влади;

– відсутність достатнього фінансування на здійснення діяльності за пріоритетними напрямами та для проведення внутрішніх реформ;

– відсутність офісного приміщення і каналів комунікації;

– низький рівень мотивації окремих членів Організації;

– пасивність більшості членів Організації;

– недостатньо чітка координація Організації щодо затвердження внутрішніх документів та виконання своїх обов’язків;

– відсутність ефективної комунікації між членами Організації, партнерськими організаціями;

– орієнтація на потреби донорів через відсутність стабільних джерел фінан-сування;

– неврегульованість ряду внутрішніх процедур відповідними документами;

– нестача кадрів для ефективного виконання поставлених завдань, відсутність належних процедур професійного розвитку кадрів;

– недостатній рівень використання сучасних засобів комунікацій

– невідповідність системи внутрішнього управління, правил та процедур стан-дартам належного врядування в ГО;

Зовнішнє середовище Можливості: Загрози:
– збільшення підтримки діяльності Організації з боку широких кіл громадськості;

– позитивний імідж Організації на національному рівні

– дедалі зростаючі з боку органів публічної влади інтерес і готовність до співпраці з Організацією;

– збільшення можливостей для диверсифікації джерел фінансування;

– тиск на органи влади в Україні з боку міжнародної спільноти та внутрішніх суб’єктів з завершення розслідування і покарання винних;

– створення платформи для об’єднання зусиль по збереженню пам’яті про Героїв Небесної Сотні

– триває удосконалення законодавства у сфері діяльності Організації.

– неготовність членів Організації користуватись конституційними правами і можливостями їх реалізації та захисту;

– низький рівень адекватного розуміння громадянами сутності політичних процесів;

– втрата інтересу суспільства до подій Майдану;

– інформаційні атаки з боку конкуруючих організацій;

– лобіювання власних інтересів окремими членами Організації;

– політична нестабільність в країні та в територіальних громадах, де здійснює свою діяльність Організація;

– погіршення репутації Організації та її співробітників через цілеспрямовані акції щодо її дискредитації, у тому числі через в ЗМІ;

– зменшення обсягів фінансування з боку донорських організацій;

– відсутність на певних рівнях політичної волі до завершення розслідування;

– залежність від обмеженого кола донорів;

– економічна криза, інфляція, зростання цін в країні.

– знищення доказів, що підтверджують злочинні дії

 

У наведеній  нижче таблиці оцінено позицію основних стейкхолдерів щодо мети і завдань діяльності Організації. Це зроблено шляхом оцінювання за 5-бальною шкалою вмотивованості (М) кожного із 35 визначених стейкхолдерів та їхньої впливовості (В).

Добуток оцінок вказаних двох параметрів (М х В) характеризує потенціал впливу стейкхолдерів на діяльність Організації у напрямку досягнення її мети і завдань.

 

 

Позиція основних стейкхолдерів щодо мети і завдань діяльності Організації 

та оцінка потенціалу їхнього впливу на цю діяльність

 

Стейкхолдери Вмотивованість стейкхолдерів

М (max=5)

Впливовість стейкхолдерів

В (max=5)

Потенціал впливу

М х В (max=25)

Президент України 2 5 10
Верховна Рада України 1 5 5
Кабінет Міністрів України (Прем’єр) 2 5 10
Міністерство освіти та науки України 3 4 12
Міністерство соціальної політики 1 4 4
  Міністерство молоді та спорту 3 4 12
  Міністерство культури 1 4 3
  Міністерство оборони ЗСУ 2 5 10
  Міністерство охорони здоров’я 2 4 8
  Генеральна прокуратура України 1 4 4
  Департамент спец розслідувань ГПУ 4 2 8
  Міністерство внутрішніх справ 0 4 0
  Національна поліція 1 1 1
  Суди 1 5 5
  Служба Безпеки України 2 5 10
  Укрзалізниця 3 3 9
  Обласні та міські державні адміністрації 3 4 12
  ГО «Адвокатська дорадча група» 5 2 10
  ГО «Євромайдан СОС» 4 3 12
  ГО «Крим СОС» 4 3 12
  Релігійні громади 5 5 25
  ГО (Інституції) партнери по відзнаках 5 3 15
  Музей революції Гідності 5 2 10
  Український  інститут національної пам’яті 4 3 12
  Ініціативні групи поранених на Майдані (Зінченко, Сидоренко) 5 2 10
  Коло медіа «Труханівська Січ» 5 3 15
  Засоби масової інформації 3 5 15
  Донори 4 3 12
  Український кризовий медіа центр 5 4 20
  Світовий конгрес Українців (діаспора) 4 4 16
  Конгрес українських націоналістів 4 3 12
  Білорусія опозиційно 5 1 5
  Дипломатичні установи 3 4 12
  Політичні партії 3 4 12
  Благодійний фонд Андрія Павленка 5 1 6

 

 

Найбільш вмотивованими (5) серед визначених стейкхолдерів, за оцінками членів Ради є: релігійні громади, Український кризовий медіа-центр, громадські організації-партнери по відзнаках, ГО «Адвокатська дорадча група, Музей Революції Гідності, Ініціативні групи поранених на Майдані, Благодійний фонд Андрія Павленко.

Найбільш впливовими (5), за оцінками членів Ради, є: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство ЗСУ, СБУ, суди, релігійні громади.

Так, посилення потенціалу впливу найбільш вмотивованих стейкхолдерів може відбуватись, зокрема, шляхом поєднання їхніх зусиль. Наприклад, створення мережі ГО, діяльність яких спрямована на розширення участі громадськості в процесі створення музейно-меморіального комплексу.

Посилення потенціалу впливу найбільш впливових стейкхолдерів (Президента, ВРУ, Уряду, та ін.) може відбуватись через підвищення їхньої мотивації, наприклад, шляхом посилення впливу на цих стейкхолдерів силою громадської думки, лобіюванням окремих, у тому числі міжнародними організаціями. Тобто, вжиттям заходів, спрямованих на зміну політики у сфері відповідальності вказаних стейкхолдерів.

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ

ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 1. Надання всебічної допомоги слідчим органам при розслідуванні фактів загибелі мирних громадян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ», ініціювання та підтримка суспільних рухів та ініціатив, спрямованих на встановлення передумов та причин, які призвели до масових порушень прав людини в Україні (вбивств, поранень, катувань, викрадень та ін.) мирних громадян у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. та визначення шляхів запобігання повторення такого.

Ціль 1.1:. Сприяти слідчим органам при розслідуванні фактів загибелі мирних громадян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, відомих як «НЕБЕСНА СОТНЯ»

Завдання 1.1.1: Здійснення постійного громадського контролю за роботою слідчих органів.

Завдання 1.1.2: Інформування суспільства про хід розслідування, привернення уваги суспільства до проблем розслідування.

Завдання 1.1.3: Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на пошук, систематизацію, аналіз доказів про злочини під час Революції Гідності.

Завдання 1.1.4: Висвітлення / інформування про судові засідання у справах Майдану.

Завдання 1.1.5.: Сприяння формуванню єдиного центру розслідування, організації взаємодії між різними слідчими органами.

Завдання 1.1.6.: Підвищення рівня правової підготовки потерпілих, роз’яснення їх прав та обов’язків.

Завдання 1.1.7.: Активізація присутності представників громадськості на судових засіданнях.

Завдання 1.1.8.: Залучення іноземних експертів для допомоги слідства та проведення незалежних експертиз і підготовка матеріалів для передачі до міжнародного  кримінального суду.

Завдання 1.1.9.: Співпраця зі ЗМІ для висвітлення ходу розслідування.

Завдання 1.1.10.: Постійний контроль за процесом розслідування.

Очікувані результати по цілі 1.1 (на період 2017-2020 років):

– здійснено аналіз поточної ситуації стану розслідування;

 • виявлені та продіагностовані існуючі проблеми у процесі розслідування фактів загибелі мирних громадян;
 • залучено більшу кількість громадян та інститутів громадянського суспільства, які можуть надати докази, про злочини скоєні під час Революції Гідності;
 • створено та підтримується комунікаційне середовище України для залучення представників усіх зацікавлених сторін і незалежних експертів до публічного контролю;
 • сформовано єдиний центр розслідування, налагоджено між секторну співпрацю між різними слідчими органами;
 • забезпечено постійний «лікбез» для підвищення рівня правової інформованості потерпілих щодо їх прав та обов’язків;
 • залучено іноземних експертів для допомоги слідства та здійснено незалежні експертизи;
 • підготовлено пакет матеріалів для передачі до міжнародного  кримінального суду.

 

 

 1. Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв “Небесної Сотні”. Увіковічення пам’яті Героїв «Небесної Сотні»

Ціль 2.1: Забезпечити вшанування подвигу Героїв Небесної сотні  і увіковічення   пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Завдання 2.1.1: Перейменування та найменування нових вулиць на честь Героїв Небесної Сотні.

Завдання 2.1.2:. Встановлення пам’ятних дошок та знаків у місцях проживання, навчання Героїв Небесної Сотні.

Завдання 2.1.3: Запровадження номінацій на гордість міста, села, селища для осіб, які вчинили надзвичайний поступок.

Завдання 2.1.4. Постійне розміщення та оновлення банерів Героїв Небесної Сотні.

Завдання 2.1.5. Обов’язкове проведення вшанувальних заходів, Днів Пам’яті 20 лютого кожного року.

Очікувані короткотермінові результати по цілі 2.1 (на період 2017-2020 років):

 • В кожному селі, селищі, місті проживання чи навчання Героя Небесної Сотні є вулиця, названа на честь Героя.;

– встановлено пам’ятні дошки, знаки у місцях проживання, навчання Героїв Небесної Сотні.

 • Створено музейно-меморіальний комплекс для увіковічення пам’яті про події на Майдані під час Революції Гідності;
 • Запроваджено номінацію на гордість міста села, селища для осіб, що вчинили надзвичайний поступок (рятування людей, життя тощо)

 

 

 1. Розробка та впровадження програм допомоги сім’ям загиблих та постраждалим у період протестів з 21.11.2013р. по 21.02.2014р.

Ціль 3.1: Підвищити рівень професійної підготовки для розробки та впровадження програм допомоги сім’ям загиблих у період протестів з 21.11.2013 року по 21.02.2014 року.

Завдання 3.1.1: Провести цикл заходів для членів Організації з навчання та практичного відпрацювання механізмів участі громадськості в управлінні, соціальної діагностики та міжсекторної взаємодії, отримати методичну допомогу.

Завдання 3.1.2: Підвищити рівень професійної підготовки членів Організації з написання проектних заявок та пропозицій до включення в регіональні та національні програми соціально-економічного розвитку.

Завдання 3.1.3: Підготувати проект закону «Про статус родин Героїв Небесної Сотні» із залученням фахових спеціалістів.

Завдання 3.1.4: Провести адвокаційну кампанію з обговорення законопроекту із подальшим прийняттям його депутатами Верховної Ради;

Завдання 3.1.5: Розробити проект Програми допомоги сім’ям загиблих та постраждалим під час Революції Гідності.

Очікувані короткотермінові результати по цілі 3.1 (на період 2017-2020 років):

 • Проведено цикл заходів для членів Організації з навчання та практичного відпрацювання механізмів участі громадськості в управлінні;
 • Представники Організації стали учасниками Громадських Рад при Верховній Раді, органах місцевого самоврядування;
 • Організовано і проведено адвокаційно-лобістську компанію з обговорення законопроекту «Про статус родин Героїв Небесної сотні»
 • Законопроект «Про статус родин Героїв Небесної Сотні» винесено на розгляд Верховної Ради;
 • Підготовлено і подано на розгляд міжнародним донорам проектні заявки на реалізацію проектів, пов’язаних із статутною діяльністю Організації;
 • Активні члени Організації мають можливість долучитися до реалізації проектних заявок і заходів Програми.

 

 

 1. Взаємодія з міжнародними установами та організаціями для виконання та підтримки завдань Організації.

Ціль 4.1: Налагодити співпрацю з міжнародними донорами і представниками громадських організацій

Завдання 4.1.1.: Здійснення постійного пошуку міжнародних організацій для участі в грантових конкурсах.

Завдання 4.1.2: Продовження реалізації проекту «Відзнака Героїв Небесної Сотні» на міжнародному рівні в країнах, де проживає українська діаспора.

Завдання 4.1.3: Залучення міжнародних експертів, юристів до удосконалення законодавчої бази щодо скоєння злочинів проти людяності.

Завдання 4.1.4: Сприяння розвитку соціальної взаємодопомоги між різними верствами і різними цільовими групами населення завдяки комунікаційним кампаніям та заходам, навчанню, методичній допомозі.

Очікувані короткотермінові результати по цілі 4.1 (на період 2017-2020 років):

 • Організація має налагоджені сталі партнерські зв’язки з міжнародними донорами, громадськими організаціями;
 • Проект «Відзнака Героїв Небесної Сотні» діє і вийшов на міжнародний рівень.
 • Організація впроваджує європейські демократичні стандарти у сфері локальної демократії (демократії участі).

 

 1. Інша діяльність, пов’язана з захистом прав членів Організації та прав людини в Україні.

Ціль 5.1: Посилити адвокаційні можливості Організації

Завдання 5.1.1: Керівництву та експертам Організації опанувати технологію соціальної діагностики та аналізу суспільних проблем.

Завдання 5.1.2: Керівництву та експертам Організації опанувати сучасну технологію аналізу політики щодо вирішення проблем цільових груп.

Завдання 5.1.3: Керівництву Організації опанувати технологію ефективної адвокаційної та лобістської діяльності  за допомогою проходження навчання та коучінга, участі в заходах, організованих іншими громадськими інституціями.

Очікувані короткотермінові результати по цілі 5.1 (на період 2017-2020 років):

 • Представники Організації опанували технології соціальної діагностики та аналізу суспільних проблем за участю громадськості;
 • Представники Організації освоїли сучасні технології аналізу політики щодо вирішення проблем цільових груп;
 • Представники Організації взяли участь у навчальних і тренінгових заходах з організації лобістських та адвокаційних кампаній;
 • Налагоджено партнерські відносини з 10 організаціями в Україні та за її межами, діяльність яких спрямована на право захист, залучення громадян до процесів прийняття та реалізації рішень;

 

 1. Розробка та впровадження програми по організації відпочинку , оздоровлення та психологічної реабілітації дітей та молоді родин Героїв Небесної Сотні, на території України та закордоном.

Ціль 6.1: Забезпечення умов відпочинку, оздоровлення  та психологічної реабілітації членам родин Героїв Небесної Сотні.

Завдання 6.1.1: Забезпечення щорічного санаторно-курортного лікування батьків, дітей Героїв Небесної Сотні

Завдання 6.1.2: Забезпечення щорічного безоплатного медичного обстеження членів родин Героїв Небесної сотні

Завдання 6.1.3: Збереження соціальних пільг (проїзд в транспорті, оплата житлово-комунальних послуг тощо) для членів родин Героїв Небесної Сотні.

Завдання 6.1.4. Забезпечення щорічної участі дітей Героїв Небесної Сотні у таборах відпочинку, першочергової участі в шкільних екскурсіях.

Очікувані короткотермінові результати по цілі 6.1 (на період 2017-2020 років):

 • щонайменше _____ членів родин пройшли санаторне-курортне лікування;
 • щонайменше _____ членів родин пройшли медичне обстеження в лікувальних та діагностичних установах;
 • сформовано електронну базу даних членів родин Героїв Небесної Сотні із постійною актуалізацією проблем, що потребують вирішення;
 • отримано дані для формування напрямків подальшої діяльності Організації та її партнерів.

 

 1. Національно-патріотичне виховання молоді.

Ціль 7.1. Підвищення рівня національно-патріотичного виховання дітей а молоді різних вікових груп.

Завдання 7.1.1. Пропагування української культури серед молоді через організацію культурних, спортивних та розважальних заходів.

Завдання 7.1.2. Підтримка постійних ділових партнерських стосунків з потягом «Труханівська Січ»

Завдання 7.1.3. Запровадження у загальноосвітніх школах уроків патріотичного виховання, годин патріотизму.

Завдання 7.1.4. Організація і проведення в бібліотеках і будинках культури заходів патріотичного спрямування (Акції, тематичні диспути і круглі столи, інформаційно-просвітницькі семінари і тренінги)

Завдання 7.1.5.Організація і проведення тематичних олімпіад серед школярів з отриманням іменних стипендій.

Завдання 7.1.6. Започаткування та реалізація проекту на регіональному та місцевому рівнях «Мрії Героїв»

Завдання 7.1.7. Пропаганда здорового способу життя шляхом створення спортивних, тренувальних, реабілітаційних, вишкільних та інших центрів, у тому числі козацького спрямування.

Очікувані короткотермінові результати по цілі 7.1 (на період 2017-2020 років):

 • у навчальних закладах запроваджено уроки патріотичного виховання;
 • забезпечено постійну організацію і проведення неприбуткових просвітницьких заходів конгресів, конференцій, тематичних удосконалень, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з’їздів, соціально-культурних та інших публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних і міжнародних експертів;

 

 1. Посилення інституційної спроможності Організації

Ціль 8.1: Підвищення рівня інституційної спроможності Організації

Завдання 5.1.1:  Привести у відповідність із європейськими стандартами та цілями і завданнями діяльності Організації її структуру управління.

Завдання 8.1.2.: Керівництву та експертам Організації опанувати технологію стратегічного і тактичного планування діяльності Організації.

Завдання 8.1.3.: Оновити Статут та ухвалити розпорядчі документи з інституційного розвитку Організації.

Завдання 8.1.4.: Забезпечити документальний супровід інституційного розвитку Організації.

Завдання 8.1.5.: Підвищити продуктивність діяльності персоналу Організації за допомогою покращення умов роботи та матеріального і нематеріального стимулювання їхньої праці;

Завдання 8.1.6. Відповідно до стратегії розвитку Організації розробити і затвердити інші стратегії і регламенти (комунікаційна стратегія, антикорупційна, стратегія «зеленого офісу»,  інші)

Завдання 8.1.7: Диверсифікувати джерела фінансування Організації

Очікувані короткотермінові результати по цілі 8.1 (на період 2017-2020 років):

 • освоєна технологія ефективної кадрової політики та внутрішнього контролю в Організації, розроблені та ухвалені Правлінням Організації порядок найму та розбудови спроможності персоналу;
 • у відповідність із європейськими стандартами та цілями і завданнями діяльності Організації приведено її структуру управління, виконавчі органи відділені від органів, що забезпечують стратегічний розвиток і контроль діяльності Організації;
 • опанована технологія стратегічного і тактичного планування діяльності Організації, розроблені та загальними зборами ухвалені Стратегія розвитку Організації.
 • розроблено та ухвалено загальними зборами оновлений Статут Організації, який закріплює усі новації у структурі та в управлінні Асоціацією;
 • розроблені та ухвалені Правлінням Організації Положення щодо запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів, планування, моніторингу, оцінки виконуваних Асоціацією проектів;
 • підвищено рівень професійних навичок 5 працівників Організації через участь в навчально-комунікативних заходах, в т.ч. міжнародних, з питань аналізу політики, громадського лобіювання, адвокасі, проведення переговорів, візуалізації даних, PR-діяльності, тощо;
 • покращено умови праці працівників Організації (в т.ч. зроблено технічне оснащення робочих місць, придбана нова розмножувальна техніка, забезпечені комфортні умови на робочих місцях та своєчасна оплата праці);
 • у складі персоналу Організації наявні експерти високої кваліфікації;
 • покращено технічне оснащення робочих місць,
 • збільшено оплату праці персоналу Організації та їх «соціальний пакет»;
 • забезпечено комфортні та екологічні умови на робочих місцях;
 • отримана стабільна фінансова підтримка з боку донорських організацій;
 • здійснюється коригування стратегії і тактики діяльності Організації залежно від змін чинного законодавства України, політичної ситуації, ефективності впровадження існуючої стратегії просування проектної діяльності тощо.

 

 

Пріоритетні завдання щодо політики фандрейзингу

Враховуючи, що Організація має майже все необхідне для забезпечення власної діяльності (приміщення, що перебуває у постійному безоплатному користуванні, обладнання, меблі тощо), основні фінансові витрати Організації мають забезпечувати оплату праці постійного (штатного) персоналу Організації та залучених експертів, покриття витрат на поточне утримання офісного приміщення, відрядження, а також покращення стратегії її розвитку.

Основними джерелами фінансування Організації є такі:

– кошти міжнародних донорських організацій;

– добровільні пожертви фізичних та юридичних осіб, які робляться як у вигляді фінансової допомоги, так і шляхом безкоштовного надання товарів і послуг.

Передбачається, що Організація і надалі буде використовувати ці джерела фінансування. Організація стає відомою серед донорських структур, які працюють в Україні, має добру репутацію. Хоча при цьому Організація досі не використовувала ресурси європейських структурних фондів. Тому робота над цим напрямком фінансування має стати важливою складовою ресурсного забезпечення сталої діяльності Організації. Крім того, необхідно розширювати співпрацю з комерційними структурами з метою залучення додаткових коштів з цих джерел на благодійних засадах.