Відзнака на честь Юрія Тарасовича Вербицького 2020-2021

Відзнака на честь Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

Закатований у січні 2014 року, Юрій Вербицький назавжди залишиться у пам’яті народу. Його віра в Україну і свободу, його мужність будуть вічно з нами.

В пам’ять про Героя України Юрія Вербицького ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» заснувала Відзнаку, яка буде  мотивувати тих, хто подібно до Героя, своїми науковими досягненнями, відданістю науковій доброчесності розбудовують Україну.

Юрій Вербицький мав переконання, що наукова еліта має демонструвати суспільству чесність, готовність боротися за правду та  ідеали.

          Юрій Вербицький загинув, щоб захистити демократію, європейський вибір та верховенство права.

Його ставлення до науки базувалися на розумінні особистої відповідальності кожного вченого, на формуванні власного морального імперативу, якого потрібно дотримуватися у науковій сфері, де діють люди, наділені високими здібностями.

Його досягнення у науці – плід багаторічної безкомпромісної і талановитої праці. Створенням автоматизованої системи сейсмологічних спостережень та комплексного банку геофізичної інформації для Карпатського регіону України було закладено фундамент сейсмологічних досліджень сучасного типу.

Про Відзнаку розповідають:

  • КЕНДЗЕРА Олександр Володимирович, заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, член-кореспондент НАН України
  • БЕЗВЕРШЕНКО Юлія Василівна, молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, заступник голови Ради молодих вчених НАН України, віце-президент ГО “Unia Scientifica”.

Вічна Слава і пам’ять Герою України !

ПОЛОЖЕННЯ

про Відзнаку на честь Героя “Небесної Сотні”, українського науковця

Юрія Тарасовича Вербицького

1.                  ЦІЛІ КОНКУРСУ
1.1              ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “РОДИНА ГЕРОЇВ “НЕБЕСНОЇ СОТНІ” (надалі – “Організація“), враховуючи велику роль Героїв “Небесної Сотні” в створенні нового морального порядку в Україні та усвідомлюючи важливість формування наукової еліти України в Україні, оголошує другий національний конкурс Відзнаки імені Героя “Небесної Сотні” Юрія Вербицького (надалі – “Відзнака“).
1.2              Відзнака створена, щоб мотивувати тих, хто, подібно до Героя “Небесної Сотні” Юрія Вербицького, своїми науковими досягненнями, відданістю Україні і демократії, відданістю науковій доброчесності, ініціативністю у розвитку міжнародних наукових зв’язків розбудовують Україну.
1.3              Юрій Тарасович Вербицький загинув, щоб дати можливість всім громадянам України жити у суспільстві, в якому є право на свободу, гідність та всебічну творчу реалізацію.
1.4              Юрій Тарасович Вербицький мав переконання, що наукова еліта має демонструвати суспільству чесність, готовність боротися за правду та ідеали. Його ставлення до науки базувалися на розумінні особистої відповідальності кожного вченого, на формуванні власного морального імперативу, якого потрібно дотримуватися у науковій сфері, де діють люди, наділені високими здібностями. Його власні досягнення у науці – плід багаторічної безкомпромісної і талановитої праці. Його робота продемонструвала, що попри недостатнє фінансове і матеріальне забезпечення науки, Україна може створювати і створює наукові продукти світового рівня, які дозволяють на рівних співпрацювати з сейсмологами зарубіжних країн та з міжнародними сейсмологічними центрами.
1.5              Юрій Вербицький є уособленням та прикладом гармонійної людини, яка любить природу, служить науці і шанує свій народ.
2.                  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1              За ініціативи наукової спільноти України у 2018 році Відзнака на честь Юрія Вербицького включала дві номінації для науковців, які розвивають наукові досягнення Юрія Вербицького і працюють в площині його наукових досліджень.
2.2              У 2020 році Відзнака присвячена вивченню наукового доробку Юрія Вербицького. Конкурс мотивує студентів, магістрантів та молодих вчених обрати тематичний напрямок досліджень і підготувати статтю про науковий внесок Юрія Вербицького в українську науку.
2.3              Учасники конкурсу мають спеціально для участі у конкурсі підготувати наукову статтю, присвячену висвітленню наукового доробку Юрія Вербицького.
2.4              Стаття має відповідати стандартним вимогам до наукових статей. Учасниками конкурсу може бути молодь до 35 років.
2.5              Переможець конкурсу (надалі – “Переможець“) отримує заохочення у вигляді фінансування розвитку своєї наукової діяльності у розмірі 10 000,00 (десяти тисяч гривень). Заохочення може мати форму фінансової підтримки наукових досліджень, фінансування участі у науковій конференції, придбання обладнання або в іншій формі згідно зі спільним рішенням Переможця та Організації.
2.6              Якщо Переможцем визнано молодого вченого, то за найкращу роботу учасників зі складу студентів (магістрів) за рішенням конкурсної комісії надається заохочувальна премія у розмірі 5 000,00 грн. (п’яти тисяч гривень). Якщо Переможцем визнано роботу переможця зі складу студентів, то жюрі призначає заохочувальну премію у розмірі 5 000,00 грн. (п’яти тисяч гривень) без залежності до якого складу (студенти, магістри, молоді вчені) належить учасник. Заохочувальна премія теж має форму фінансової підтримки наукових досліджень відповідно до спільного рішення Переможця та Організації.
2.7              Учасники заповнюють заявку на участь, посилання на яку оприлюднюється у засобах з відкритим доступом до інформації (ЗМІ, веб-сайтах).
2.8              Учасники мають подавати заявки самостійно. Учасники конкурсу несуть особисту відповідальність за правдивість відомостей, які надаються для участі у конкурсі.
2.9              Учасники підтверджують, що вони ніколи не виступали проти незалежності України та її територіальної цілісності,  поділяють цінності Революції Гідності і європейського вибору України. Учасники конкурсу мають поділяти принципи академічної доброчесності, не використовувати у своїх роботах текстові запозичення без відповідних посилань і вказати, що ніколи не здійснювали вчинків хабарництва, корупції в освіті та науці.
2.10          Учасники зобов’язані не використовувати Відзнаку в політичних і комерційних цілях.
2.11          Переможець бере на себе почесний обов’язок вказувати інформацію про Відзнаку на честь Героя “Небесної Сотні”, видатного українського вченого Юрія Вербицького, при оприлюдненні чи публікації своїх результатів досліджень, отриманих Переможцем завдяки Відзнаці.
2.12          Номінант на здобуття Відзнаки отримує додаткові бали при оцінці статті конкурсною комісією, якщо:
(a)               стаття підготовлена двома мовами: українською та англійською;
(b)               стаття підготовлена спеціально для участі у конкурсі і вже опублікована із зазначенням цього факту у статті.
2.13          Переможець зобов’язаний виступити з лекцією-розповіддю про наукові досягнення та життєві принципи Юрія Тарасовича перед громадськістю, студентами, школярами чи учнями-членами Малої Академії Наук і надіслати організаторам конкурсу короткий зміст виступу із зазначеним часом та місцем виступу для розміщення цієї інформації на сайті Організації.
2.14          Шляхом подання роботи на Конкурс учасник надає згоду на використання Організацією конкурсної роботи такого учасника конкурсу в некомерційних цілях, без виплати грошової винагороди учаснику та з обов’язковим зазначенням імені учасника виключно для проведення соціальних рекламних кампаній, створених на базі інформації, наданої під час проведення конкурсу, в тому числі для показу по телебаченню, для розміщення в засобах масової інформації, у тому числі, у мережі Інтернет.
3.                  ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1              Учасник, додатково до тексту статті, надсилає таку інформацію:
(a)               коротке CV;
(b)               мотиваційний лист (чому для учасника важливо прийняти участь саме у цьому конкурсі);
(c)               посилання на інші статті, результати наукових досліджень учасника або виписка з результатів академічної успішності за останній рік навчання (для студентів та магістрантів);
(d)               опис пропозиції учасника про його виступ з доповіддю про Юрія Вербицького на громадських засадах; та
(e)               короткий опис того, на що учасник планує використати заохочення.
3.2              До складу конкурсної комісії входять провідні науковці, члени Організації та представники громадських організацій. Всього конкурсна комісія складається із 5 (п’яти) осіб. Конкурсна комісія бере участь у визначенні лауреатів Відзнаки на громадських засадах, вшановуючи таким чином пам’ять всіх, хто віддав своє життя за свободу України.
3.3              Встановлюються наступні етапи проведення конкурсу:
(a)              перший етап – з 22 січня 2020 року по 10 січня 2021 року включно – відбувається подання заявок;
(b)              другий етап – з 11 січня  2021 року по 17 січня  2021 року включно – проводиться оцінювання робіт і підведення підсумків конкурсу, визначається Переможець;
(c)              третій етап – 22 січня 2021 року вручаються Відзнаки і відбувається зустріч з родиною Героя.
4.                  НАГОРОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦЯ
4.1              Між Переможцем та Організацією укладається угода про підтримку наукової діяльності Переможця. Угода передбачає опис тієї форми підтримки наукової діяльності Переможця, про яку домовляться Переможець та Організація. Якщо стаття, підготовлена на конкурс ще не опублікована, то в угоді описуються обов’язки сторін відносно її розміщення у наукових і науково-популярних виданнях та інтернет-ресурсах.
4.2              Між учасником, нагородженим заохочувальною премією та Організацією укладається угода про підтримку наукової діяльності. Угода передбачає опис форми підтримки наукової діяльності. Якщо стаття, підготовлена на конкурс ще не опублікована, то в угоді описуються обов’язки сторін відносно її розміщення у наукових і науково-популярних виданнях та інтернет-ресурсах.
4.3              У випадку порушення норм Положення Організація приймає рішення про позбавлення Переможця права на використання Відзнаки. Рішення про позбавлення права на використання Відзнаки приймається спільно Організацією та родиною Героя та підписується у 4 (чотирьох) екземплярах, один з яких вручається особисто або надсилається засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з описом вкладення Переможцю, який позбавляється права на використання такої Відзнаки. Таке рішення може бути прийняте з ініціативи Організації або родини Героя. Учасник, позбавлений права на використання Відзнаки, вважається повідомленим про таке позбавлення з моменту надання йому рішення про позбавлення його права на Відзнаку.
4.4              У разі надсилання рішення засобами поштового зв’язку, учасник вважається повідомленим про позбавлення права на використання Відзнаки через 3 (три) календарні дні з моменту надсилання рішення на адресу, надану учасником. У випадку продовження використання учасником Відзнаки після отримання рішення про позбавлення його права на використання Відзнаки, Організація та родина Героя мають право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди, завданої внаслідок неправомірного використання Відзнаки та/або імені Героя.

 

Голова Громадської організації

“Родина Героїв “Небесної Сотні”

 

 

Аксенин Ю.В.


Анкета для участі у конкурсі:

Заявка на Відзнаку імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

Положення про  Відзнаку імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Юрія Вербицького


Список наукових праць Вербицького Юрія Тарасовича